Kva er ein helsecoach?

Livsstilssjukdommar har blitt ein vanlig term i våre dagar. Sammenhengen mellom livsstil og sjukdom har blitt meir framtredande og er no den ledande årsaken til dødsfall i verden.

Livsstilssjukdommar inkluderar hjerte- og karsykdommar, atherosclerose, fedme og type 2 diabetes, sjukdommar i sammenheng med røyking, alkohol og narkotikamisbruk og nokre krefttypar. Behandlingsmetodane er mange: medikament, terapi, behandlingsplanar, eller livsstilsendringar som diett, aktivitet og stressreduksjon.

Mange veit dei må gjera endringar i livet og kva dei må gjera. Men å implementera dessa endringane i kvardagen er utfordrande. Vår fartsfylte, moderne og stillesittande kvardag gjer det vanskeleg å eta sunt, være i regelmessig aktivitet og å stressa ned.

Mange har kunnskap om helse og ernæring, men veit ikkje korleis de skal ta det i bruk i kvardagen for å få vedvarande gode vanar.

Helse- og velværecoaching er forholdsvis nytt for dei fleste. Ein helsecoach er ikkje ein terapeut eller ein mentor. Begrepet «coach» betyr «vogn», noko som fraktar eit menneske fra ein plass til ein annan. Begrepet brukes billedleg, som ein indre reise.

Ein helsecoach kan brukast som eit mellomledd mellom pasient og lege, der målet er å læra pasienten å ta ansvar for eigen helse. Som lege er ein trent til å stilla pasienten spørsmål om deirast hovedproblem og å fokusera på spesifikk informasjon. Livsstilsproblem som stress, dårleg kosthold, dårlege leveforhold og lite eller ingen trening bidrar til pasientens generelle helse, men er vanligvis ikkje i fokus under eit legebesøk. Detta kan føre til at viktige ledetrådar om pasientens velvære kan gå tapt. Hos ein helsecoach kan pasienten snakka i ein meir avlsappa setting der dei ikkje føler tidspresset, og dei føler seg trygge på å snakka om sine helseproblem.

Det hjelper klientens velværen å læra kva som skjer i klientens liv, som kan væra med på å bidra til hans eller hennes fysiske tilstand.

Som helsecoach kan eg hjelpa deg å finna ut av kva som passar deg, implementera og vedvara sunne livsstilsvanar som kan hindra og kontrollera helseproblem. Det handlar om holdning, tru og adferd, ikkje berre diett og trening.

Som din profesjonelle allierte skal eg hjelpa deg å lykkast i endringane og livsstilsforbedringane, hjelpa deg å implementera og integrera livsstilsresepten som ditt medisinske team har anbefalt, eller som er kjent for å væra til fordel for din tilstand.

Mi tru er at me kan fasa ut kroniske sjukdommar, redusera mottakelegheiten, mengda og alvorlegheitsgraden ved hjelp av diett og livsstil.

Men, ingen diett passar alle. Det handlar om bioindividualitet.

 

Les meir om klient-coach forholdet