Informasjon om programmet

Programmet går over 6 månader, der me har ein samtale kvar andre veka (2 gangar i måneden). Møtene kan holdast over skype, telefon eller me møtes i person (dersom du bur i Steinkjer eller omegn).

På møtene er det du som klient som står i fokus, mens eg er her for å lytta og veileda deg. Programmet blir derfor skreddersydd etter dine mål, ønsker og behov. Saman kartlegg me din noværande situasjon og måla du ønsker å oppnå.

Eg er tilgjengeleg på mail og telefon mellom våre møter.

Etter kvart møte vil du få anbefalingar basert på tema me snakkar om, som du skal testa ut til neste gang me møtes. Eg vil også gje deg

  • brosjyrer med relevant info
  • enkle oppskrifter
  • gavepakker
  • matprøver
  • handleguiding i matvarebutikk

Underveis evaluerar me din progresjon og gjer endringar om det er nødvendig. På slutten av programmet vil du sjå alle dei positive endringane du har vært gjennom, og detta skal feirast!

Eg garanterar at ditt liv vil endra seg i løpet av dessa 6 månedane, og at du vil klara å vedlikeholde dei gode vanane etter at vårt samarbeid er over.